Skip to main content

Begeleiden en advies

Aanleg

Wij verzorgen de aanleg van uw tuin van A tot Z. Dit doen we in samenwerking met bedrijven waarmee we vaak al jaren samenwerken. Deze vlotte samenwerking zorgt voor een kwalitatief hoogstaand eindproduct ofwel een schitterende tuin.

U kunt natuurlijk ook zelf of in overleg met ons een hovenier of een ontwerper/architect kiezen die het ontwerp of de aanleg voor zijn rekening neemt. In dat geval kunnen we namens u als directievoerder optreden vanaf het eerste begin tot de aanbesteding, de contractering, de uitvoeringsfase en de oplevering.

Onderhoud

Veel groenbezitters zijn erg handig of hebben 'groene vingers' en willen zelf aan de slag maar missen nu net die precieze kennis of ervaring die zo onmisbaar is bij goed onderhoud. In deze gevallen kunnen wij u onder meer adviseren op de volgende terreinen:

  • snoeien van bomen en heesters waaronder ook fruit
  • aanleg van vijvers, gazons en andere tuinonderdelen
  • bemesting van gazon, borders en kuipplanten
  • voorkomen en bestrijden van ziektes en onkruidbestrijding
  • beregening en drainage
  • bodemonderzoek
  • keuze van planten en andere materialen

Als u zelf een hoveniersbedrijf in dienst heeft voor het onderhoud dan kunnen wij namens u optreden als tussenpersoon/beheerder die ervoor zorgt dat de werkzaamheden conform uw wensen of een bepaald bestek worden uitgevoerd. In dergelijk gevallen kunnen wij ook administratieve en financiële werkzaamheden overnemen en of budgetten beheren.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op